Radarintyg

Om kursen
Radarkurs och Radarintyg ger dig tillräckligt teoretisk och praktisk färdighet för att kunna hantera en radar på en fritidsbåt i nedsatt sikt. Läs mer om intyget här.

Det börjar bli ganska vanligt att fritidsskeppare skaffar radar till sin fritidsbåt. Radarn är ett bra hjälpmedel vid nedsatt sikt för navigation men framförallt för att förhindra kollision med andra fartyg. Med Radarintyg lär du dig radarns fördelar och möjligheter men också dess fällor. Vi går igenom teorin hur radarn fungerar och hur man använder och ställer in radarn för bästa radarbild. Vi går också igenom hur man genomför en radarplottning och tar reda på om det finns risk för kollision. Efter teorin har vi en praktik till sjöss där vi praktiserar det vi lärt oss. Allt enligt de krav som ställs av NFB för Radarintyget.

Radarkursen genomförs med en teorikväll samt praktiska övningar ombord på en båt norr om Vaxholm. Under praktiken är vi 3-4 deltagare så alla får prova på att agera navigatör, radaroperatör samt rorgängare. Det praktiska passet avslutas med möjlighet att göra provet för Radarintyg och erhålla intyg i NFB’s intygsbok.

Förkunskaper
Det förutsätts att kursdeltagaren innehar lägst Förarintyg om man önskar skriva upp för Radarintyget.

Pris

Kursen kostar 2800 kr per person, min 2 deltagare per kurstillfälle. I kursavgiften ingår lärararvode, flytväst och båtavgift.

Kurslitteratur tillkommer och kostar ca 300 kr

Radarintyget i intygsboken kostar 500 kr

Radarintyg, Radarkurs i dimma
Radarkurs i dimma
Inga poster funna

Kursinnehåll

Sjövägsregler
– Säker fart
– Uppträdande i nedsatt sikt
– Väjningsregler

Radarteori
– Olika typer av radar
– Andra navigationssystem
– Radarns principer och funktion
– Tolkning av radarekon
– Inställning av radarn
– Radarnavigering
– Radarplottning

Praktik
– Starta, inställningar, justering, skalbyten
– Positionsbestämning
– Tolka radarbild
– Bedömning av kollisionsrisk
– Plottning i praktiken

Denna website använder cookies. Genom att fortsätta använda siten accepterar du att vi använder cookies.