Båtpraktik

Vi genomför båtpraktik enligt NFB’s krav.

Det finns två olika båtpraktik praktikpass. Mer detaljerad information vad som ingår hittar du längre ner på sidan.

Båtpraktik

Dagpraktik

Dagpraktik genomförs dagtid och innehåller praktiska övningar av det som ingår i Förarintyget. Övningen intygas i din Intygsbok. Detta intyg är ett krav för att få Kustskepparintyget. Tid ca 4 timmar. Pris 700 kr.

Båtpraktik Mörkerpraktik

Mörkerpraktiken genomförs bäst på hösten och innehåller praktiska övningar av det som ingår i Kustskepparens mörkernavigering. Övningen intygas i din Intygsbok. Detta intyg är inget krav för Kustskepparen, men rekommenderas starkt för att få en praktisk förståelse för hur mörkernavigeringen fungerar. Tid ca 4 timmar. Pris 700 kr.

Mörkerpraktik
Inga poster funna

Båtpraktik Dagpraktik

 • Säkerhetsgenomgång av fartygets säkerhets- och nödutrustning (brandsläckare, brandfilt, länspump, läcktätningsmaterial, första förband, nödljussats, livbåt, livflotte, räddningsstege, livboj, VHF/DSC, mm).
 • Genomgång och instruktion/förevisning av personlig säkerhetsutrustning (flytväst, klädsel, mobiltelefon i vattentätt fodral).
 • Läsa sjökort, pekat ut objekt i naturen som markerats i sjökort och omvänt.
 • Styra efter kompass, mot utpekat styrmärke och i enslinje.
 • Navigering i utprickat och outprickat farvatten.
 • Utföra lägesbestämning utan hjälp av elektroniska navigeringshjälpmedel.
 • ”Man över bord” manöver genom bärgning av fender eller liknande.
 • Manövrar för att erfara effekten av roder- och propellerverkan.
 • Utföra följande knopar: Dubbelt halvslag, dubbelt halvslag om egen part, pålstek.
 • Förtöjning och losskastning med användande av spring.
 • Vid förekomst av strömmat vatten påvisa förekomsten av ström genom observation av boj eller liknande.

Mörkerpraktik

 • Säkerhetsgenomgång av fartygets säkerhets- och nödutrustning (brandsläckare, brandfilt, länspump, läcktätningsmaterial, första förband, nödljussats, livbåt, livflotte, räddningsstege, livboj, VHF/DSC, mm).
 • Genomgång och instruktion/förevisning av personlig säkerhetsutrustning (flytväst, klädsel, mobiltelefon i vattentätt fodral).
 • Planera och välja lämpliga sjökort för resan.
 • Framföra fartyg i fyrbelyst led.
 • Identifiera fyrar genom tolkning av fyrkaraktärer samt identifiera flytande sjömärken med hjälp av dessas reflexmarkeringar eller fyrkaraktärer.
 • Utnyttja sektorgränser (w/r och w/g) vid navigering.
 • Påvisa svårigheter med avståndsbedömning i mörker.
 • Användande av navigeringshjälpmedel (t ex navigator eller liknande elektroniskt navigationshjälpmedel, radar).
 • Utföra positionsbestämning under gång i mörker.
 • Utföra följande knopar: Dubbelt halvslag, dubbelt halvslag om egen part, pålstek.
 • Delta i förtöjning och losskastning.

Denna website använder cookies. Genom att fortsätta använda siten accepterar du att vi använder cookies.