Återkoppling till Sailon Event

Vi uppskattar att få återkoppling från våra kunder för de tjänster som vi erbjuder. Du kan svara helt anonymt om du vill. Tack för din medverkan!

Kundåterkoppling

Hur nöjd är du med följande

Beskrivning av tjänsten på hemsidan
Kostnaden för tjänsten
Bokning och återkoppling från Sailon
Information från instruktören innan kursen startade

Hur nöjd är du med genomförandet av kursen

Teoretiska momenten i kursen
Praktiska momenten i kursen
Instruktörens kunskap i ämnet
Instruktörens förmåga att hantera gruppen
Avsatt tid för kursen
Hur troligt är det att du kommer att använda flera tjänster från Sailon? *
Hur troligt är det att du kommer att rekommendera Sailon Event till andra? *

Denna website använder cookies. Genom att fortsätta använda siten accepterar du att vi använder cookies.