Seglingskurs – Seglarintyg 3

Om kursen
Seglarintyg 3 är kursen för dig som vill ta steget till mer avancerad segling. Kursen ger dig tillräcklig kunskap och färdigheter för att självständigt kunna hantera en större ruffad segelbåt, inom- och utomskärs i skiftande väderförhållanden och få Seglarintyg 3. Läs mer om kraven här.

Kursen genomförs under 2 dagar i Stockholms ytterskärgård ombord på en modern lättseglad 35 fots segelbåt. Vi startar kl 9 på lördagen och håller på till ca kl 16 dag 2. Vi seglar mest hela dagarna och håller till utanför Sandhamn i Stockholms mellersta skärgård och övernattar ombord och lagar mat tillsammans.

Seglarintyg 3

Förkunskaper
Det förutsätts att kursdeltagarna har genomgått Seglarintyg 2 och innehar Kustskeppareintyg eller motsvarande samt kan simma minst 200 meter.

Pris
Kursen kostar 5500 kr per person, min 3 max 4 deltagare per kurstillfälle. Priset inkl moms.

I kursavgiften ingår lärararvode, flytväst och båthyra samt fika.

Under kursen kan man, om man så önskar, avlägga prov och få ett bevis i ”blå boken” till en kostnad av 350 kr.

Planerade kursdatum
Kurs Start datum Längd Status
Seglarintyg 3 2021-09-04 2 dygn Fullbokad
Seglarintyg 3 2022-05-07 2 dygn Flera platser kvar

Kursinnehåll

Innehållet överensstämmer med NFB kraven för Seglarintyget

Båt och seglingsteori

Fördjupade kunskaper om båten och dess utrustning och kondition med avseende på havssegling inklusive säkerhetsutrustning enligt Sjöfartsverkets rekommendationer.

Materialvård

Kontroll av infästningar i skrov och rigg med avseende på förslitning och utrustning. Åldrande, förslitning och deformation av segel.

Seglingsteori

Förändra seglens form, förflyttning av buken, öppna och stänga segel.
Riggtrimning – stående rigg tillräckligt anspänd men harmoniskt (utan deformation av skrovet).

Praktisk segling

Revning och segelskifte under gång i skiftande väder

Spinnakersegling, sättning, trimning, gipp och nedtagning

Mörkersegling

Utomskärssegling

Sjömanskap såsom hantering av båt i hårt väder; sjösurrning och andra förebyggande säkerhetsåtgärder för hårt väder, ligga bi, användning av drivankare, riggning för bogsering, förekommande knopar samt nödriggning och nödstyrning i teori.

Man över bord

”Man-över-bord” – helst i sjögång.

Väder

Vind- och väderkunskap bl a med avseende på vägval. detaljering/korrigering av väderprognoser med hjälp av lokala observationer.