Seglingskurs – Seglarintyg 3

Om kursen
Seglarintyg 3 är kursen för dig som vill ta steget till mer avancerad segling. Kursen ger dig tillräcklig kunskap och färdigheter för att självständigt kunna hantera en större ruffad segelbåt, inom- och utomskärs i skiftande väderförhållanden och få Seglarintyg 3. Läs mer om kraven här.

Kursen genomförs under 2 dagar i Stockholms ytterskärgård ombord på en modern lättseglad 35 fots segelbåt. Vi startar kl 9 dag 1 och håller på till ca kl 16 dag 2. Vi seglar mest hela dagarna och håller till utanför Ornö-Utö i Stockholms södra skärgård och övernattar ombord och lagar mat tillsammans.

Seglarintyg 3

Förkunskaper
Det förutsätts att kursdeltagarna har genomgått Seglarintyg 2 och innehar Kustskeppareintyg eller motsvarande samt kan simma minst 200 meter.

Pris
Kursen kostar 4500 kr per person, min 2 max 6 deltagare per kurstillfälle. Priset inkl moms.

I kursavgiften ingår lärararvode, flytväst, seglarkläder och båthyra.

Under kursen kan man, om man så önskar, avlägga prov och få ett bevis i ”blå boken” till en kostnad av 300 kr.

Planerade kursdatum
Kurs Start datum Längd
Seglarintyg 3 2020-05-09 2 dagar

Kursinnehåll

Innehållet överensstämmer med NFB kraven för Seglarintyg 1

Båt och seglingsteori

Fördjupade kunskaper om båten och dess utrustning och kondition med avseende på havssegling inklusive säkerhetsutrustning enligt Sjöfartsverkets rekommendationer.

Materialvård

Kontroll av infästningar i skrov och rigg med avseende på förslitning och utrustning. Åldrande, förslitning och deformation av segel.

Seglingsteori

Förändra seglens form, förflyttning av buken, öppna och stänga segel.
Riggtrimning – stående rigg tillräckligt anspänd men harmoniskt (utan deformation av skrovet).

Praktisk segling

Revning och segelskifte under gång i skiftande väder

Spinnakersegling, sättning, trimning, gipp och nedtagning

Mörkersegling

Utomskärssegling

Sjömanskap såsom hantering av båt i hårt väder; sjösurrning och andra förebyggande säkerhetsåtgärder för hårt väder, ligga bi, användning av drivankare, riggning för bogsering, förekommande knopar samt nödriggning och nödstyrning i teori.

Man över bord

”Man-över-bord” – helst i sjögång.

Väder

Vind- och väderkunskap bl a med avseende på vägval. detaljering/korrigering av väderprognoser med hjälp av lokala observationer.