Seglingskurs – Seglarintyg 2

Om kursen
Seglarintyg 2 är kursen för dig som har seglat en del och vill fortbilda dig inom segling och ta Seglarintyg 2. Seglarintyg 2 ger dig tillräcklig kunskap och färdigheter för att självständigt kunna framföra en segelbåt inomskärs i skiftande väderförhållanden. Läs mer om kraven här.

Kursen genomförs ombord på en modern lättseglad 35 fots segelbåt, lördag kl 9-16 och söndag kl 9-16. Vi övernattar inte på båten. Vi seglar mest hela dagarna och håller till omkring Trälhavet norr om Vaxholm i Stockholms mellersta skärgård.

Seglarintyg 2

Förkunskaper
Det förutsätts att kursdeltagarna har kunskaper motsvarande Seglarintyg 1 och Förarintyg samt kan simma minst 200 meter.

Pris
Kursen kostar 4200 kr per person, min 4 max 6 deltagare per kurstillfälle. Priset inkl moms.

I kursavgiften ingår lärararvode, flytväst och båthyra.

Under kursen kan man, om man så önskar, avlägga prov och få ett bevis i ”blå boken” till en kostnad av 350 kr.

Planerade kursdatum
Kurs Start datum Längd Status
Seglarintyg 2 2021-06-12 2 dagar Fullbokad

Kursinnehåll

Innehållet överensstämmer med NFB kraven för Seglarintyget

Båt och seglingsteori

Benämningar och funktioner på förekommande delar och utrustning på en modern segelbåt inklusive säkerhetsutrustning

Materialvård

Kontroll av roderinfästningar, skrovgenomföringar, stående och löpande rigg samt segel

Seglingsteori

Seglingstrimning med användning av akterliksträckare, telltails, cunningham och kick samt placering av skotpunkter

Praktisk segling

Kryss-, slag- och gippteknik

Revning av storsegel och försegelbyte under gång

Manövrering i område med begränsat manöverutrymme

Tilläggning i gäst- och naturhamnar

Väjningsregler teori och praktik

Olika förtöjningsmetoder, ankring och losskastning

Man över bord

”Man-över-bord” – träning, inklusive upptagning av tyngre flytande föremål.

Väder

Läsa lokalt väder såsom bymoln och därmed sammanhängande lokala vindar, frontpassager, vägval i dimma

Prognosvärdering