Seglingskurs – Seglarintyg 1

Seglarintyg 1

Seglingskurs
Detta är en seglingskurs i Stockholm för vuxna som vill lära sig grunderna i segling och få Seglarintyg 1. Seglarintyg 1 ger dig tillräckligt teoretisk och praktiskt kunskap och färdigheter för att självständigt kunna hantera en mindre segelbåt inomskärs i bra väder. Läs mer om kraven här.

Kursen genomförs ombord på en modern lättseglad 35 fots segelbåt, lördag kl 9-16 och söndag kl 9-16. Vi övarnattar inte i båten. Vi seglar mest hela dagarna och håller till omkring Trälhavet norr om Vaxholm i Stockholms mellersta skärgård.

Seglingskurs Seglarintyg 1
Seglarintyg 1

Förkunskaper
Detta är en nybörjarkurs i segling där vi tar allt från början i lugnt tempo. Det förutsätts dock att kursdeltagarna kan simma minst 200 meter.

Pris
Kursen kostar 4200 kr per person, min 4 max 6 deltagare per kurstillfälle. Priset inkl moms.

Kursen kan också genomföras som privatkurs under en dag eller som prova-på kurs en kväll. Ange det i så fall i din ansökan och uppge förslag på datum.

I kursavgiften ingår lärararvode, flytväst och båthyra.

Under kursen kan man, om man så önskar, avlägga prov och få ett bevis i ”blå boken” till en kostnad av 350 kr.

Friskvård
Om ditt företag är anslutet till ActiWay kan du också anmäla dig här https://www.actiway.se/friskvard/sailon-event-ab

Planerade kursdatum
Kurs Start datum Längd Status
Seglarintyg 1 2021-08-07 2 dagar Flera platser kvar

Kursinnehåll

Innehållet överensstämmer med NFB kraven för Seglarintyget

Båt och seglingsteori

Segelbåtens delar och viktigaste utrustning, dess funktioner
Grunderna i seglingsteori, bukens funktion

Hantera segel

Hissa, ta ned, reva och beslå segel

Seglingsteknik

Hitta vindögat

Lova och falla

Slag och gippar

Styra och skota på kryss, halvvind, slör och läns

Tilläggning vid svajboj för segel

Tilläggning vid brygga

Väjningsregler, teori och praktik

Knopar

De vanligaste knoparna, (dubbelt halvslag, dubbelt halvslag om egen part,

stoppknop, pålstek, skotsstek, råbandsknop) och deras användning.

Man över bord

”Man-över-bord” i teori och praktik, att få båten stillaliggande vid den nödställde.

Väder

Förstå och tyda en väderprognos och omsätta denna kunskap för säker färd i skärgård och kustnära farvatten.